http://www.uplooder.net/img/image/41/ddc2ac605993f9a9804d6b9fa99860fb/Untitled.pngتاريخ : یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | 0:52 | نویسنده : هادی |
http://www.uplooder.net/img/image/64/f33731392b398dbfa8bcc2b6c0403d31/Capture.PNGتاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 22:42 | نویسنده : هادی |
http://www.uplooder.net/img/image/91/7f21a688da197490789451594812b523/7-sin-(8).jpg

http://www.bebinin.com/wp-content/uploads/2011/05/ab-j-200x300.jpg http://media.jamnews.ir/Original/1392/06/18/IMG18323790.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/25/49416ac073d8292125062fad49b8eb1d/food_32_20091103_1901461025.jpg http://www.uplooder.net/img/image/47/c1b66c12163ef5e74c95a460aa5a79ef/1372572947.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/43/0cbbcce5b52ee616597c73a05d9d4f6f/6atgtz8zoi9tjss30s.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/86/e40e9ee57f66848c0e4ec90284c604da/119668_578.jpg http://www.uplooder.net/img/image/1/d8c81d183c670379e44ae973b5cbcf3f/1an6bsm157crc43046.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/48/d29ce7261982ea1de11bc97e5979db31/imageService.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/28/ce8d2456b848608a5dc1709068508669/Big_5C1389_5C09_5C209085348211505866698321891496392.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/98/28ae946e1cac649da2345dc32e3a2f81/shabnamnews2807890346164853.jpg

رمضان ماه مهمانی خدا برهمه مبارکتاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 22:18 | نویسنده : هادی |
http://www.uplooder.net/img/image/45/4d59886a61ab7d5a99fa659205e349f1/argentina_germany.jpg

http://www5.varzesh3.com/files/Picture/00989927.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/9/5ffa03e1428aa97abc31e37b805d7ce6/00989912.jpg

آقا دمشون گرم انصافا عالی بازی کردن 

حقشون بود من که خیلی خوشحال شدم 

بازم دمشون گرم روی اون مسی بچه پررو رو کم کردن

حقش بود مسی.حالش گرفته شد من که خیلی خوشحالم

http://www.uplooder.net/img/image/81/5f4f16af7fe3e163d4a86c40187fc0ac/00989935.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/84/6f9b77be395049ffce5db608a5f352a9/00989938.jpgتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:53 | نویسنده : هادی |

ایران 0 و آرژانتین و داور عجیب فیفا 1

بچه های با غیرت تیم ملی خسته نباشید

http://www.uplooder.net/img/image/86/6838ca9dc4d34d9fd58f595ea94f86bd/Untitledgetr.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/58/372462ed6c4e41285f9cd7683cc68c8f/Untitledg.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/54/4ee9e389348fb9ea9df0d97dc6a9aafc/Untitled.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/19/f7005a91b1bf6c53609883c97eb1784e/hgt.jpg

از طرف ما ب بچه های تیم ملی:

 

بچه ها واسه چی ناراحتین؟؟؟

 

چرا گریه میکنین؟؟؟؟؟؟؟؟


من امشب فهمیدم چقدر پرچممون بالاس


فهمیدم چقدر با غیرتیم


ارژانتینیا باید گریه کنن


به نظر من این بازی رو نباختیم


تیمی که این همه ستاره داره هنر نکرده


هنر رو ما داشتیم که کاری کردیم هیچ کس فکرش رو نمیکرد


ارژانتین رو جلو طرفداراش خورد کردیم


جون کندن تا بهمون گل زدن


زورشون به ما نمیرسید


داور پیروزشون کرد


ما بردیم


به افتخار  ایران

 

http://www.uplooder.net/img/image/67/f227d9c8640a2098ac503be1b06ef877/rt.jpg

 تاريخ : یکشنبه یکم تیر 1393 | 22:9 | نویسنده : هادی |

ﺩﺧﺘﺮه ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ،


ﭘﺴﺮﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺵ ﻭﺭﻓﺖ !


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ؛


ﺁﺧﺮ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻻﯼ ﺩﻓﺘﺮﺵ .


ﺷﺐ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻩ


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩ


ﮐﺎﻏﺬﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪﻩ


ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ جیگرتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 16:9 | نویسنده : هادی |
http://www.uplooder.net/img/image/14/f52018ab30f13ac6500f87010f92111c/83956591354072963887.jpgتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 15:57 | نویسنده : هادی |

یعنی می شود روزی برسه که بیایی مرا در اغوش بگیری ...

بخواهم گله کنم !بگویی هییییییس!همه کابوس ها تمام شدند ....

در گوشم بگویی برای همیشه مال من شدی....!

http://www.uplooder.net/img/image/32/7c84b49e5b9e66cb24ecbeb0ddbd6b3f/Untitled.jpgتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 15:50 | نویسنده : هادی |

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟


ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ...


ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟

 


ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟


ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ..


ﻋﺸﻘم...

ﻧﮑﻨﻪ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟


ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ,ﺷﺪﻩ ..


ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ ..


ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ

ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ


ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ


ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ

ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..


ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟


ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨﮕﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡﺷﻢ ..


ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺗﻮﺭﻭ

ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ .......تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 15:47 | نویسنده : هادی |

پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟ دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد .. پســر : چــرا؟ چے شــده؟ دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم پســر : چـــــــــرا ؟ دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ .. الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ... پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ...تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے... چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ... !!

http://www.nazweb.ir/upload/image1/0.249273001353225223_nazweb_ir.jpgتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 15:41 | نویسنده : هادی |
http://www.uplooder.net/img/image/33/78df51e5fd7fce419b7fa53297e7f848/(s298).gif

http://www.uplooder.net/img/image/58/5ecb02a8983ecdc1a8ae9cfb732c5636/(s1012).gifhttp://www.uplooder.net/img/image/7/74bf51e70551d426e600feeb86d7c1d2/(s4070).gifتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 15:19 | نویسنده : هادی |

http://javanonline.ir/images/docs/000487/n00487951-b.gif

دوستان این وبلاگ تا 21 خرداد تعطیل میباشد.21 خرداد با کلی آپ جدید و مطالب قشنگ بر میگردم.دلم برای همه تون تنگ میشه.دوستان لطفا در این مدت به وبم سر بزنید تا منو فراموش نکنید.ممنون.بای.تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 22:12 | نویسنده : هادی |